Odliczenie fotowoltaiki dla domu od podatku

Odliczenie kosztu montażu instalacji fotowoltaicznej od podatku

Instalacja fotowoltaiczna będąca alternatywnym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej to świetny sposób na poradzenie sobie z wciąż rosnącymi rachunkami za prąd. W przypadku gospodarstw domowych, wzrost cen energii elektrycznej nawet o 5-10 % w skali roku może okazać się dotkliwy, dlatego już dzisiaj warto postawić na montaż instalacji fotowoltaicznej i cieszyć się niższymi rachunkami, a zaoszczędzone pieniądze wydawać na przyjemności.

Instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie domowym- czy to się opłaca?

Montaż instalacji fotowoltaiczej to inwestycja długofalowa, której stopa zwrotu zależna jest zarówno od poniesionych początkowo kosztów, jak i prognozowanego zużycia prądu w przyszłości. Szacuje się, że zwrot z tytułu montażu instalacji fotowoltaicznej wynosi średnio kilka lat. Dzięki obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku uldze termomodernizacyjnej, możliwe jest jeszcze szybsze zwrócenie się tego typu inwestycji.

Ulga zaproponowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dotyczy odliczeń w kwocie, która nie przekracza 53 tysięcy złotych polskich. Ulga nie może zostać pozyskana w przypadku finansowania lub współfinansowania inwestycji ze środków publicznych (np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Okres odliczenia inwestycji nie może być dłuższy niż 6 lat (w przypadku gdy kwota odliczenia nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie osoby rozliczającej).

Termomodernizacyjna ulga podatkowa- co warto wiedzieć?

Jak już zostało wcześniej wspomniane, maksymalna kwota odliczenia nie może przekraczać 53 000 złotych. Ulga odliczana jest od podstawy podatku, zgodnie z typem rozliczenia obowiązującym dla danej osoby fizycznej. Mowa tutaj o skali podatkowej w wysokości 18 %/32 % oraz podatku liniowym i ryczałcie. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, co oznacza, że podlegają jej wszystkie instalacje fotowoltaiczne zakupione oraz zamontowane od tego dnia. W przypadku, gdy poniesione przez osobę indywidualną koszty są niższe niż wysokość podatku, ma ona prawo do odliczenia inwestycji również w latach kolejnych.

Ustawa ponadto umożliwia odliczenie od podatku inwestycji takich jak termomodernizacja budynku czy też wymianę źródła ogrzewania.

Zainteresował Cię ten temat? Zapraszamy do kontaktu! Umówmy się na spotkanie i porozmawiajmy o instalacji fotowoltaicznej na Twoim domu!