POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (określane jako RODO, ORODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem dotyczącym przetwarzania Państwa danych:

Niniejszym rozumiem, że Administratorem moich danych osobowych jest JB Energia Wojciech Rembowski, z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Świętego Brata Chmielowskiego 44c, 33-200. Firma wpisana jest do CEIDG (Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej).

Dane zbierane są dla potrzeby przygotowania oferty handlowej. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące. Posiadam prawo wycofania tej zgody, w dowolnym momencie. Posiadam też prawo do dostępu treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, zweryfikowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, prawo do wniesienia sprzeciwu, usunięcia, a take do wniesienia skargi do organu nadzoru.

Dane osobowe będą przetwarzane przez niezbędny czas do przygotowania oferty handlowej, jej przedstawienia lub do czasu cofnięcia zgody.

Podanie danych jest dobrowolne