Fotowoltaika Częstochowa

Instalacja paneli fotowoltaicznych to coraz popularniejszy sposób na zapewnienie sobie stałego dostępu do ekologicznej i taniej energii. W dobie dużych wahań cen i niepewnej sytuacji w przypadku korzystania z tradycyjnych form pozyskiwania energii warto postawić na fotowoltaikę, która wytwarza prąd z promieniowania słonecznego. Mała prywatna elektrownia umożliwia uniezależnienie się od zmian na rynku i uniknięcie drastycznych podwyżek cen. Sprawdź, dlaczego instalacja fotowoltaiki w Częstochowie jest szczególnie opłacalną inwestycją.

Zobacz nasze wybrane realizacje

Wpływ temperatury i zacienienia na fotowoltaikę w Częstochowie

Panele fotowoltaiczne produkują energię dzięki tzw. efektowi fotowoltaicznemu, czyli przekształceniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego lub wysokiej temperatury wynikającej z oddziaływania słońca na krzemowe ogniwa. Wspomniane ogniwa wytwarzają prąd stały, który następnie trafia do inwertera, odpowiedzialnego za przekształcenie go w prąd zmienny, czyli taki sam, jak ten, który znajduje się w gniazdku.

Wybór instalacji o prawidłowo dobranej mocy, spełniającej zapotrzebowanie energetyczne nieruchomości, jest bardzo ważnym aspektem podczas podejmowania decyzji o zakupie paneli. Warto jednak pamiętać, że nawet najlepiej dobrana instalacja fotowoltaiczna może nie wytwarzać wystarczającej ilości energii, jeśli nie zastosujemy się do kilku ważnych zasad. Panele powinny zostać zamontowane w miejscu, w którym panuje co prawda bardzo dobre nasłonecznienie, ale nie ma aż tak dużej ekspozycji na wysoką temperaturę. Przegrzane urządzenia mogą wytwarzać nawet o 15% mniej prądu, niż miałoby to miejsce w przypadku paneli zlokalizowanych w chłodniejszym miejscu.

To samo tyczy się montażu paneli w pobliżu drzew lub innych budynków znajdujących się na działce. Zasłonięcie nawet niewielkiej części paneli może spowodować obniżenie ich mocy o ¼. W przypadku działek zlokalizowanych w Częstochowie, na których nieuniknione jest częściowe odcięcie dopływu promieni słonecznych w ciągu dnia, polecane jest zastosowanie optymalizatorów. Urządzenia te zwiększają ilość produkowanej energii oraz odpowiadają za poprawę wydajności instalacji. Montaż optymalizatorów pozwoli mieszkańcom zacienionych nieruchomości na pełne zaspokojenie ich zapotrzebowania energetycznego nawet w niesprzyjających warunkach.

Czy warto inwestować w panele fotowoltaiczne w Częstochowie?

Aglomeracja śląska położona jest w wyżynnej części Polski, co zapewnia jej bardzo wysoki poziom nasłonecznienia. Oznacza to, że inwestycja w fotowoltaikę w Częstochowie jest wyjątkowo opłacalna. Instalacja będzie stale produkowała dużą ilość prądu, która pozwoli nie tylko zapewnić sobie optymalną ilość energii wymaganą do zasilenia instalacji znajdującej się w budynku, ale i regularnie wytwarzać nadwyżki prądu. Częstochowa jest miastem, w którym średnie nasłonecznienie przewyższa polską normę, która wynosi aktualnie od 950 do 1100 kWh. Podczas wiosny, lata oraz jesieni fotowoltaika jest w stanie wyprodukować znacznie większą ilość prądu, niż ma to miejsce w regionach o mniej sprzyjającym położeniu i niższym potencjale solarnym.

Dla mieszkańców aglomeracji śląskiej istotny powinien być również aspekt ekologiczny. Instalacja fotowoltaiki w Częstochowie umożliwi ograniczenie emisji szkodliwego dymu oraz przyczyni się do zmniejszenia zjawiska smogu w najbliższym otoczeniu nieruchomości. Aktualna jakość powietrza w województwie śląskim jest co prawda znacznie lepsza niż jeszcze 20-30 lat temu, ale rezygnacja z mało ekologicznych, choć tradycyjnych źródeł energii na rzecz fotowoltaiki z pewnością wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców najbliższej okolicy.

Zobacz nasze wybrane realizacje instalacji fotowoltaicznych dla firm

Co należy brać pod uwagę przed inwestycją w fotowoltaikę?

Zanim firma zapewniająca instalację fotowoltaiczną przystąpi do jej montażu, musi obowiązkowo przeprowadzić kompleksowy audyt. Podczas audytu sprawdzane jest przede wszystkim zapotrzebowanie energetyczne danej nieruchomości, co jest najważniejszym elementem pozwalającym uzyskać instalację o doskonale dopasowanych parametrach i wysokiej wydajności. Zapotrzebowanie energetyczne obliczane jest na podstawie rachunków za prąd z ostatnich 12 miesięcy oraz ewentualnych planów właścicieli co do zmiany sposobu ogrzewania np. na pompę ciepła lub wyposażenia budynku w klimatyzację. Każda tego typu zmiana może bardzo mocno wpłynąć na zapotrzebowanie energetyczne, przez co wybrana wcześniej moc i ilość paneli może okazać się niewystarczająca.

Aby instalacja fotowoltaiczna służyła użytkownikom budynku jak najlepiej, podczas audytu sprawdza się również potencjalne lokalizacje, w których mają zostać umieszczone panele. Wybrane miejsce musi spełniać wszystkie warunki dotyczące potencjału solarnego, tak aby zapewnić panelom stały dostęp do promieni słonecznych. Ustala się wtedy również sposób montażu instalacji, ponieważ można umieścić ją zarówno na płaskim i skośnym dachu, jak i bezpośrednio na gruncie. Istotna jest odpowiednia odległość od drzew i innych zabudowań, które mogą zasłaniać słońce podczas dnia.

Kolejną kwestią, o której warto wiedzieć jeszcze przed podjęciem decyzji o instalacji fotowoltaiki, jest sposób rozliczania się za sprzedaż nadwyżek wytworzonej przez panele energii. W marcu 2022 roku wycofano się z tzw. systemu opustów, który obowiązywał od samego początku wprowadzenia fotowoltaiki na polski rynek. Polegał on na tym, że prosument oddawał wszystkie nadwyżki do sieci i mógł wykorzystać do 80% przekazanej energii. W ten sposób rozliczali się wszyscy właściciele instalacji wykorzystywanych na użytek własny, posiadający panele o mocy nieprzekraczającej 10 kWp. Ustawa o odnawialnych źródłach energii pozwalała im pozyskać z powrotem 0,8 kWh za każdą oddaną 1 kWh.

Sposób rozliczania nadwyżek energii został jednak zmieniony w kwietniu 2022 roku, kiedy to wszyscy prosumenci zaczęli być rozliczani przy pomocy systemu sprzedażowego. Polega on na sprzedaży nadwyżek za hurtową cenę rynkową obowiązującą w poprzednim miesiącu. W przypadku tego systemu ma nastąpić kolejna zmiana, która ma wejść w życie w 2024 roku. Wtedy sprzedaż energii będzie rozliczana według średniej ceny prądu na godzinę. Kwoty ze sprzedaży nadwyżek przekazywane są bezpośrednio do depozytu prosumenckiego, którymi można następnie opłacić wszelkie nadprogramowe ilości energii pobranej z sieci.

Planujesz montaż instalacji fotowoltaicznej w Częstochowie?

Wyślij zapytanie