Fotowoltaika Bytom

Mieszkańcy województwa śląskiego z roku na rok coraz chętniej podchodzą do tematu ekologicznej energii produkowanej z promieni słonecznych. Bezobsługowy i niemalże darmowy prąd jest szczególnie cennym rozwiązaniem w czasach, w których tradycyjne źródła energii stały się trudnodostępne lub po prostu drogie i nieopłacalne. Inwestycja w fotowoltaikę w Bytomiu jest tym bardziej rozsądną decyzją, ponieważ miasto to znajduje się w regionie o bardzo dobrym nasłonecznieniu. Sprawdź, jakie inne zalety może dać Ci instalacja paneli fotowoltaicznych.

Zobacz nasze wybrane realizacje

Co wpływa na sprawność fotowoltaiki w Bytomiu?

W ogniwach będących kluczową częścią paneli fotowoltaicznych zachodzi zjawisko nazywane efektem fotowoltaicznym, podczas którego energia pochodząca bezpośrednio ze słońca zostaje przekształcona w prąd stały. Dzieje się to na skutek oddziaływania wysokiej temperatury lub po prostu promieni słonecznych, które padają na ogniwa wykonane z materiału półprzewodnikowego, zazwyczaj krzemu. Prąd stały następnie trafia do inwertera, który przekształca go na prąd zmienny, co pozwala wykorzystać energię w budynku. Falownik odpowiada również za nadzór pracy instalacji i odcina jej zasilanie w przypadku wykrycia jakiejkolwiek awarii, grożącej uszkodzeniem paneli lub innego elementu fotowoltaiki.

Każda instalacja fotowoltaiczna jest również wyposażona w licznik dwukierunkowy, który mierzy przepływ prądu wyprodukowanego przez panele oraz pobranego z sieci energetycznej. Dzięki temu możliwe jest płynne przełączenie się z jednego źródła prądu na drugi, co zapewnia stały i nieprzerwany dopływ energii do budynku. Podczas bardzo słonecznych dni panele mogą wygenerować zbyt dużą ilość energii, przez co wszelka nadwyżka jest natychmiast przekierowywana do sieci. Tam następnie magazynuje się ją do momentu, w którym właściciel instalacji będzie potrzebował ponownie ją wykorzystać lub ewentualnie sprzedać. Konieczność poboru nadwyżki z sieci może być konieczne podczas krótkich zimowych dni lub dużego zachmurzenia. Wtedy instalacja pobiera energię bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat.

Panele fotowoltaiczne do prawidłowego działania wymagają również profesjonalnego montażu, podczas którego konieczne jest odpowiednie ułożenie urządzeń względem stron świata, co pozwoli na uzyskanie większej ilości energii w kluczowym momencie dnia. Warto jednak pamiętać, że niektóre posesje w Bytomiu mogą wymagać zastosowania dodatkowych środków, które pozwolą na zaspokojenie zapotrzebowania energetycznego. Jednym z takich środków może być optymalizator, czyli urządzenie zwiększające produkcję prądu oraz wydajność pracy paneli. Pozwala ono na wytworzenie satysfakcjonującej ilości energii nawet w przypadku zasłonięcia części paneli przez drzewo lub cień sąsiadującego budynku.

Czy inwestycja w fotowoltaikę w Bytomiu jest opłacalna?

Województwo śląskie jest regionem znanym z doskonałego nasłonecznienia. W okresie letnim, jesiennym oraz wiosennym średnie nasłonecznienie w Bytomiu znacznie przewyższa polską normę wynoszącą od 950 do 1100 kWh. Wynosi ono odpowiednio 5638.42 kWh oraz 2401,93 kWh. Dzięki odpowiedniemu położeniu geograficznemu mieszkańcy Bytomia mogą mieć pewność, że inwestycja w fotowoltaikę będzie dla nich korzystna.

W aglomeracji śląskiej z roku na rok rośnie ilość zadowolonych prosumentów, którzy decydują się przejść na ekologiczną i ekonomiczną energię ze słońca. Jest to również istotne właśnie z perspektywy ekologii, ponieważ województwo śląskie przez lata było kojarzone ze smogiem generowanym przez kopalnie oraz zwykłe gospodarstwa domowe. Choć aktualnie stan powietrza na śląsku jest nawet znacznie lepszy niż w innych województwach, nadal warto pamiętać, że inwestycja w fotowoltaikę to również inwestycja w czystsze powietrze oraz poprawę zdrowia własnego i sąsiadów.

Zobacz nasze wybrane realizacje instalacji fotowoltaicznych dla firm

O czym warto wiedzieć przed zakupem fotowoltaiki?

Montaż instalacji fotowoltaicznej każdorazowo poprzedza specjalny audyt, który obowiązkowo musi przeprowadzić firma dostarczająca panele i wszelki niezbędny osprzęt. Kompleksowy i dokładnie przeprowadzony audyt jest kluczowy do zapewnienia instalacji o mocy dopasowanej do potrzeb danej nieruchomości. Polega on na sprawdzeniu samego budynku oraz otaczającego go terenu, oraz wyliczeniu zapotrzebowania energetycznego na podstawie rachunków pochodzących z całego poprzedniego roku. Dzięki temu firma ma możliwość dokładnego wyliczenia ilości potrzebnych paneli i ich mocy. Dobrze dobrana instalacja pozwoli wygenerować optymalną ilość energii oraz częściej produkować cenne nadwyżki.

Podczas audytu bierze się pod uwagę również ewentualne plany właścicieli co do zmiany źródła ogrzewania, np. na pompę ciepła lub też inwestycję w klimatyzację. Każda z tych zmian może mieć ogromny wpływ na zmianę zapotrzebowania energetycznego i zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej. Finalnie konieczne jest również podjęcie decyzji co do lokalizacji paneli. Instalację można umieścić zarówno na dachu płaskim i ukośnym, jak i na gruncie. Zależy to oczywiście od aspektów wizualnych, rozmiarów dachu oraz działki i obecności wysokich zabudowań lub drzew, które mogą odcinać dopływ promieni słonecznych do paneli.

System opustów i sprzedażowy

Dość interesującym aspektem dla posiadaczy fotowoltaiki jest również sposób rozliczania się z nadwyżek wyprodukowanej energii. Do marca 2022 roku funkcjonował system opustów, który pozwalał na przekazanie wszelkich nadwyżek do sieci i odebranie do 80% wyprodukowanej energii. Dotyczyło to osób korzystających z instalacji na własny użytek, dysponujących panelami o mocy do 10kWp. Według ustawy o oze mogli oni odebrać 0,8 kWh za każdą oddaną do sieci 1kWh.

Od kwietnia 2022 system ten zastąpiono systemem sprzedażowym, który opiera się na cenach rynkowych energii. W każdym miesiącu właścicieli fotowoltaiki obowiązuje średnia cena hurtowa z miesiąca poprzedniego, co ma zmienić się w 2024 roku — wtedy ma nastąpić rozliczanie się na podstawie średniej ceny na godzinę. Środki pozyskane ze sprzedaży trafiają na konto, które tworzy tzw. depozyt prosumencki. Uzbieraną kwotę można wykorzystać na pobór dodatkowej ilości energii z sieci.

Zamontuj z JB Energia Twoją instalację fotowoltaiczną w Bytomiu!

Wyślij zapytanie