Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego – Fotowoltaika dla Rolnictwa

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego

Odnawialne źródła energii to surowce niedeficytowe, które wykorzystywane mogą być zarówno na użytek własny, jak i w przemyśle oraz rolnictwie. W sektorze rolniczym, inicjatywy ekologiczne wspierane są zarówno przez urzędy wyższego, jak i niższego szczebla. Proponowane rolnikom dofinansowania oraz umorzenia są atrakcyjnym aspektem, który pozytywnie wpływa na wybór fotowoltaiki jako alternatywnego źródła energii elektrycznej.

Wzrastające ceny energii elektrycznej to trend, który ma utrzymać się również w latach kolejnych. Prognozy analityków, mówią nawet o 70-80 % podwyżkach prądu na przestrzeni 5 przyszłych lat. Tak diametralne podwyżki są przyczyną, przeprowadzanych na szeroką skalę, poszukiwań alternatywnych źródeł energii elektrycznej.

Jednym z nich jest fotowoltaika, czyli instalacja, dzięki której promieniowanie słoneczne zostaje przetworzone w energię elektryczną. Prąd wyprodukowany w panelach może zostać zarówno wykorzystany przez rolnika, jak i w przypadku nadwyżki energetycznej, również odsprzedany do zakładu energetycznego. Montaż instalacji fotowoltaicznej czyni rolnika niezależnym od zakładu energetycznego, a także powoduje obniżenie rachunków za prąd.

Fotowoltaika w rolnictwie- kilka słów na temat

Dzięki polskiemu ustawodawstwu, wybór instalacji fotowoltaicznej jest dla rolnika bardzo korzystny. Zapewnienie rolnikom ulgi inwestycyjnej dotyczącej podatku rolnego, umożliwia inwestorom odliczenie od podatku, aż 25 % ceny instalacji. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej jest jednym z działań wyszczególnionych (a umożliwiających skorzystanie z ulgi inwestycyjnej) w artykule 13 ust.1 ustawy z 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym.

Zgodnie z postanowieniami stanowiącymi treść ustawy, rolnik ma możliwość skorzystania z ulgi inwestycyjnej m.in. w przypadku unowocześnienia lub budowy budynków inwentarskich służących do hodowli i utrzymania zwierząt hodowlanych, a także gdy dokona zakupu i montażu urządzeń  wykorzystujących naturalne źródła energii (np. promieniowania słonecznego, tak jak w przypadku instalacji fotowoltaicznej).

Ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolnika- ważne informacje!

Ulga inwestycyjna przyznawana jest rolnikowi dopiero po ukończeniu inwestycji (w tym przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej). Wspomniana powyżej ulga polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego (od gruntu położonego na terenie gminy, gdzie instalacja została zamontowana!) 25 % wartości nakładu finansowego poniesionego przez rolnika. Ulga nie dotyczy inwestycji, które zostały pokryte w części lub całości z pozyskanych przez rolnika funduszów publicznych.

Ulga inwestycyjna nie może być stosowana dłużej niż 15 lat (w przypadku, gdy dotyczy ona tej samej inwestycji). Rolnik, zgodnie z treścią ustawy, traci prawo do ulgi w przypadku sprzedaży budynków i urządzeń, na które została ulga przyznana.

Zainteresował Cię ten temat? Zapraszamy do kontaktu!