Wielu inwestorów obawia się, że zabezpieczania fotowoltaiki przed pożarem są niewystarczające, a instalacja fotowoltaiczna wpływa na zwiększone ryzyko pożaru. W praktyce okazuje się jednak, że by ograniczyć ryzyko zagrożenia pożaru paneli fotowoltaicznych, należy zadbać o wybór sprawdzonej firmy oferującej montaż instalacji fotowoltaicznej, która działa zgodnie z kodeksem elektrycznym i stosuje wysokiej jakości materiały. Jak często zdarza się pożar fotowoltaiki i co zrobić, by ograniczyć jego ryzyko?

Pożar instalacji fotowoltaicznej – jak często się zdarza?

Wbrew pozorom pożary instalacji fotowoltaicznych nie są zjawiskiem częstym – w praktyce stanowią problem marginalny. Zarówno w Niemczech, jak i w Wielkiej Brytanii przeprowadzono badania, które wykazały, że ryzyko pożarowe pojawiło się w zaledwie kilkuset instalacje na ponad milion zweryfikowanych. W Niemczech odsetek pożarów wyniósł 0,016%, a w Wielkiej Brytanii tylko 0,0058%. Na podstawie badań stwierdzono, że najczęstszą przyczyną ewentualnych pożarów są czynniki zewnętrzne (na przykład uderzenie pioruna), a następnie błędy ludzkie i dopiero na samym końcu awarie urządzeń. Dlatego też firmy instalacyjne wykorzystują specjalne zabezpieczenia paneli fotowoltaicznych, dzięki którym instalacja ta jest bezpieczna. Sama Międzynarodowa Agencja Energetyki Fotowoltaicznej w swoim programie stwierdziła, że fotowoltaika dla domu nie stwarza ryzyka zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, jeśli jest prawidłowo zamontowana i eksploatowana zgodnie z zaleceniami.

Najczęstsze przyczyny pożaru fotowoltaiki – błędy ludzkie

Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji fotowoltaicznej zależy przede wszystkim od zastosowanych elementów montażowych, a także fachowości specjalistów montujących fotowoltaikę. Do czynników ryzyka należą m.in.:

 • niewłaściwie wybrane szybkozłączki – powinny one pochodzić od tego samego producenta i być tego samego typu, w innym przypadku może nastąpić zjawisko łuku elektrycznego, które zwiększa ryzyko pożaru;
 • źle dokręcone śruby – zarówno zbyt mocno dokręcone wkręty, jak i zbyt słabo dokręcone mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia pożaru instalacji fotowoltaicznej;
 • źle poprowadzone i ułożone przewody – kable powinny być ułożone luźno, bez naprężeń i obciążeń mechanicznych, za to z dodatkowymi osłonami UV; urządzenia powinny znajdować się z dala od materiałów łatwopalnych;
 • brak uziemień – uziemienia zmniejszają ryzyko wystąpienia przepięć, dzięki czemu poprawiają bezpieczeństwo fotowoltaiki w razie ewentualnego wyładowania atmosferycznego.

Jak uniknąć pożaru instalacji fotowoltaicznej? Najważniejsze zasady

Ochrona przeciwpożarowa w Polsce w zakresie fotowoltaiki zakłada, że montując instalację fotowoltaiczną o mocy powyżej 6,5 kW, trzeba skonsultować projekt z rzeczoznawcą, a po montażu zgłosić instalację do Państwowej Straży Pożarnej. Przed podpisaniem umowy z konkretną firmą montującą fotowoltaikę, warto dowiedzieć się, jakie zabezpieczenie do paneli fotowoltaicznych stosuje. By ograniczyć pożary fotowoltaiki, należy:

 • odpowiednio dokręcić wszystkie śruby,
 • zastosować właściwą izolację przewodów,
 • zamontować szybkozłączki jednego typu i od tego samego producenta,
 • zamontować wszystkie elementy instalacji (zwłaszcza inwerter) z dala od materiałów łatwopalnych,
 • zastosować uziemienia oraz przewody o przekrojach odpowiedniej wielkości, by nie dopuścić do przeciążenia kabli,
 • po montażu wykonać badania kamerą termowizyjną, która pokaże tzw. gorące punkty, które mogą stać się przyczyną pożaru,
 • ułożyć przewody luźno, bez naprężeń,
 • na bieżąco poddawać instalację przeglądom technicznym, by zauważyć ewentualne usterki na wczesnym etapie i je wyeliminować.

Sprawdź ofertę instalacji fotowoltaicznych firmy JB Energia


Szukasz sprawdzonych specjalistów od montażu fotowoltaiki? Postaw na JB Energia. Doświadczeni eksperci z zakresu energetyki zapewniają bezpieczny i prawidłowy montaż instalacji fotowoltaicznej. Wykorzystujemy komponenty stanowiące wysokiej jakości zabezpieczenia fotowoltaiki przed pożarem, działamy zgodnie ze sztuką i dopasowujemy fotowoltaikę do domu do zapotrzebowania energetycznego. Zapraszamy do kontaktu mieszkańców, przedsiębiorców i rolników z województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami JB Energia
  Maciej Spałek