Dostępne są dopłaty do instalacji fotowoltaicznych w blokach, a wnioski o to dofinansowanie można składać już od 1 lutego 2023 roku. Nowy program rządowy to dofinansowanie do fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

Dopłata może wynieść nawet do 50% kosztów inwestycji w fotowoltaikę. Mieszkańcy wspólnot i spółdzielni, korzystający z tego programu, staną się prosumentami – wszystko, co zostanie wyprodukowane ponad autokonsumpcję, będzie też rozliczane przez operatora.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych do 50% kosztów inwestycji

W nowym programie rządowym można otrzymać do 50% kosztów na inwestycję w fotowoltaikę, która zainstalowana ma być na budynkach wielorodzinnych czy blokach mieszkalnych. Dotyczy on wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Budżet programu określony został na 448 mln zł. Szacuje się, że przy instalacji PV o mocy 30 kW i wartości około 150 tys. zł można otrzymać 75 tys. zł. Ponadto wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe jako prosumenci – czyli zarówno producenci, jak i konsumenci energii elektrycznej – to, co wyprodukują ponad własne zużycie, zostanie oddane do sieci zewnętrznej i bardzo korzystnie rozliczone przez operatora.

Warto przedstawić symulację dla bloku z 64 mieszkaniami – energia na potrzeby wspólne to około 4 MWh/rok, a jej przybliżony koszt wynosi 2 800 zł. Instalacja, która wytwarza do 30 MWh na rok, jest w stanie pokryć zużycie wspólne, a także zapewnić przychody dla danego budynku w wysokości około 19 600 zł rocznie. Lokatorzy nie będą więc płacić za energię w części wspólnej budynku, a jednocześnie obniży się ich własny koszt zużycia. W tym przypadku średnia obniżka na pojedynczy lokal wyniesie około 328 zł/rok przez następnych 15 lat.

Poznaj nasze realizacje fotowoltaiki – zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm.


Fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych od ekspertów z JB Energia – Zobacz naszą realizację dla spółdzielni mieszkaniowej w Krakowie


Jakie są najważniejsze założenia programu dopłat do fotowoltaiki?

Wśród najważniejszych założeń nowego programu rządowego na dofinansowanie do fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni należy wymienić:

 • wprowadzenie zupełnie nowej instytucji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – prosument lokatorski – wytwarza energię elektryczną do zużycia np. w ramach mieszkańców bloku, a nadwyżka dostarczana zostaje do miejskiej sieci elektrycznej i rozliczana przez operatora;
 • możliwość otrzymania nawet do 50% dofinansowania na instalację fotowoltaiczną w ramach spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej;
 • zarządzający budynkiem mieszkalnym – np. TBS-em, spółdzielnią lub wspólnotą – będzie mógł zainwestować nawet w większą instalację, niż jest ona potrzebna dla zasilania części wspólnej;
 • autokonsumpcja dotyczy tylko i wyłącznie części wspólnej;
 • całość energii, która oddawana będzie do sieci, zostanie rozliczana miesięcznie z operatorem – sprzedawcą – według hurtowych cen i wpływać będzie na konto właściciela;
 • uzyskane w ten sposób przychody właściciela obniżą koszty utrzymania budynku, natomiast oszczędności będą mogły zostać przeznaczone np. na remonty lub inne potrzeby danej organizacji lokatorskiej;
 • prosument, który zarządza danym budynkiem, będzie zobowiązany, aby zgłosić do lokalnego operatora energii sposób rozliczenia –  status prosumenta lokatorskiego, dokumentuje się to uchwałą o budowie danej instalacji.

Do czego konkretnie przewidziano dofinansowanie?

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni przewidziano na:

 • zakup, montaż albo budowę w ramach konkretnej organizacji lokatorskiej nowej instalacji odnawialnego źródła energii;
 • modernizację już istniejącej instalacji odnawialnego źródła energii na terenie organizacji lokatorskiej, w wyniku której moc zainstalowanej instalacji wzrośnie o przynajmniej 25%;
 • instalacje wspomagające, mogą to być np. pompy ciepła, magazyny energii itp.

Gdzie i kiedy można składać wnioski o dofinansowanie do fotowoltaiki?

Wnioski o dopłaty do instalacji fotowoltaicznych dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych można składać już od 1 lutego 2023 roku do Banku Gospodarstwa Krajowego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach tego programu planuje również wsparcie dla mieszkańców mniejszych miejscowości, nie tylko największych aglomeracji miejskich.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z JB Energia

  FAQ – Najczęściej zadawane pytania dotyczące dofinansowań do fotowoltaiki dla spółdzielni mieszkaniowych

  Czym jest dofinansowanie do fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych?

  Dofinansowanie do fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych to program rządowy, który ma na celu zachęcenie wspólnot mieszkaniowych do instalowania systemów fotowoltaicznych poprzez udzielenie im finansowego wsparcia.

  Jakie korzyści przynosi instalacja systemu fotowoltaicznego dla wspólnot mieszkaniowych?

  Wprowadzenie systemu fotowoltaicznego w budynkach mieszkalnych przynosi wiele korzyści, między innymi:
  – Obniżenie rachunków za energię elektryczną – system fotowoltaiczny wytwarza energię elektryczną z promieniowania słonecznego, dzięki czemu koszty energii są znacznie niższe.
  – Zwiększenie niezależności energetycznej – instalacja paneli fotowoltaicznych pozwala na uzyskanie własnego źródła energii, co jest szczególnie korzystne w przypadku awarii sieci elektroenergetycznej.
  – Ochrona środowiska – energia słoneczna jest odnawialnym źródłem energii, co oznacza, że ​​jej wykorzystanie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

  Kto może skorzystać z dofinansowania do fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych?

  Dofinansowanie do fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych jest dostępne dla wspólnot mieszkaniowych, które chcą zainstalować system fotowoltaiczny w swoim budynku. Wspólnota musi posiadać w pełni wyodrębnione mieszkania lub lokale użytkowe, a także prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości.


  Przeczytaj również: