Bardzo często w naszej pracy spotykamy się z pytaniem o stawkę podatkową dla instalacji fotowoltaicznych. Fakt ten spowodowany jest zmianami, które miały miejsce w tzw.  interpretacji podatkowej dla instalacji PV. Stawka 8% VAT na instalację fotowoltaiczną jest aktualnie obowiązującą stawką (03.2020 rok) dla wszystkich klientów indywidualnych. Niezależnie od tego, czy Państwo planują wykonać montaż fotowoltaiki na gruncie, na garażu wolnostojącym, garażu przylegającym do budynku czy też na samym budynku mieszkalnym. Aktualnie nie istnieją plany wpływające na zmianę tej stawki.

Od kiedy 8% VAT na instalacje fotowoltaiczne?

Zamieszanie ze stawką podatkową swój początek ma w różnicowaniu między montażem odbywającym się w domu oraz poza nim. Do listopada 2019 roku instalacje montowane na dachu domu opodatkowane były w wysokości 8% VAT, natomiast w przypadku montażu na pomieszczeniu gospodarczym, garażu wolnostojącym lub konstrukcji gruntowej itd. stawka ta wynosiła 23%. Na szczęście nowelizacja ustawy „Prawo ochrony środowiska” zrównała stawkę podatkową do 8% VAT bez względu na miejsce montażu instalacji fotowoltaicznej.

Jest to kolejna bardzo dobra zmiana dla branży fotowoltaiki w naszym kraju. Oprócz ujednolicenia stawki podatkowej dla instalacji prosumenckich, wprowadzono również program dofinansowań „Mój Prąd„, możliwość odliczenia fotowotlaiki od podatku. Wszystkie te działania mają wpłynąć na jeszcze większy rozwój fotowoltaiki w Polsce.

Jaki VAT w fotowoltaice dla firm?

W przypadku firm, które równie często decydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej stawka VAT każdorazowo wynosi 23 %. Inwestycja w instalację fotowoltaiczną, podobnie jak w przypadku domów jednorodzinnych i gospodarstw rolnych pozwala firmom na uniezależnienie się od zakładów energetycznych. Przedsiębiorstwa do 50 kWp wielkości instalacji fotowoltaicznej są traktowani jak prosumenci, przez to mogą oddawać wyprodukowaną energię z instalacji fotowoltaicznej do sieci.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami JB Energia