Nasłonecznienie w Polsce to w naszym społeczeństwie temat dosyć sporny. Powszechnie uważa się, że Polska jest krajem o niskim nasłonecznieniu, a montaż instalacji fotowoltaicznej po prostu się nie opłaca. Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu przed inwestycją w swoją instalację fotowoltaiczną.

Mapa nasłonecznienia w Polsce

Jak wskazują dane opracowane przez Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki na największy uzysk z 1 kWp instalacji mogą liczyć mieszkańcy południowo-wschodnich terenów naszego kraju. Zaliczamy tutaj m.in. województwo podkarpackie, część województwa lubelskiego oraz obszar województwa małopolskiego. Z proporcjonalnie wysokich uzysków mogą cieszyć się także Ślązacy, mieszkańcy Opolszczyzny oraz tzw. Polski Centralnej. Do miast o najwyższych uzyskach z instalacjifotowoltaicznych zaliczamy Rzeszów, Tarnów oraz Lublin. Miasta takie jak Katowice, Kalisz, czy też Opole również zaliczyć można do czołówki pod względem średniego nasłonecznienia

Nasłonecznienie w Polsce – różnice i podobieństwa

W Polsce nasłonecznienie charakteryzuje się pewnego stopnia różnorodnością, należy jednak podkreślić, że nie istnieją tereny ze skrajnie niską (nieopłacalną pod względem montażu instalacji fotowoltaicznej) stopą nasłonecznienia. W praktyce oznacza to, że montaż instalacji fotowoltaicznej jest opłacalny zarówno na terenie północnej, jak i południowej części naszego kraju. W całej Polsce nasłonecznienie jest na tyle wysokie, że instalacja fotowoltaiczna przyniesie swojemu właścicielowi duże korzyści finansowe oraz uniezależni go od zakładu energetycznego. Podkreślić należy, że największe nasłonecznienie w naszym kraju występuje w czerwcu, lipcu oraz sierpniu, w związku z czym największe uzyski również notowane będą w czasie tych letnich miesięcy. Nie oznacza to jednak, że okres jesienno-zimowy charakteryzować będzie się brakiem produkcji energii elektrycznej przez naszą instalację fotowoltaiczną- produkcja będzie oczywiście niższa, ale nasze moduły fotowoltaiczne nadal będą pracować i produkować dla nas darmowy prąd z promieniowania słonecznego! 

Jak wspominaliśmy w jednym z naszych poprzednich artykułów „Fotowoltaika- opłacalnośćmontaż instalacji fotowoltaicznej w Polsce jest inwestycją, która po prostu się opłaca, bez względu na nasze miejsce zamieszkania. Wysoka opłacalność fotowoltaiki, a także spadające ceny instalacji fotowoltaicznych to świetne argumenty, by zamontować instalację fotowoltaiczną jeszcze w tym sezonie! 

Planujesz montaż instalacji fotowoltaicznej?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami JB Energia
    Latest posts by Maciej Spałek (see all)