W kontekście instalacji fotowoltaicznych wyróżnia się dwie technologie, które zasadniczo wpływają na sposób działania instalacji. Różnica związana jest z faktem przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej lub też jego brakiem. Cechą różnicującą te dwa typy instalacji fotowoltaicznych (off-grid i on-grid) jest także falownik, czyli inwerter.

Instalacja fotowoltaiczna off-grid

Do funkcjonowania tego typu instalacji  konieczne są akumulatory. Instalacja fotowoltaiczna nie jest tutaj podłączona (jak ma to miejsce w przypadku instalacji on-grid) do sieci. Zastosowanie akumulatorów sprawia, że inwestor staje zupełnie niezależny od zakładu energetycznego. Jest on jednak zmuszony do samodzielnego magazynowania wyprodukowanej energii elektrycznej. Zadanie to jest aktualnie dosyć kosztowne, ponieważ nie mamy wystarczająco efektywnych baterii. Instalacje off-grid najczęściej spotkać można np. w domkach letniskowych, które charakteryzują się małym zapotrzebowaniem energetycznym. Jest to również świetne rozwiązanie, gdy dany budynek nie jest  podłączony do sieci elektroenergetycznej.

Model instalacji fotowoltaicznej off grid

Zalety i wady instalacji off-grid

Instalacja off-grid jest typem instalacji fotowoltaicznej znacznie droższym. Fakt ten zależny jest od wysokiego kosztu akumulatorów mających za zadanie gromadzenie wyprodukowanego prądu. Jednak co należy podkreślić,  w przypadku potencjalnej awarii zakładu energetycznego pozostajemy niezależni. Właściwie przy optymalnie dobranej instalacji fotowoltaicznej wcale nie potrzebujemy podłączenia do sieci elektroenergetycznej i jesteśmy w pełni samowystarczalni pod względem energetycznym.  Takie rozwiązanie najczęściej stosowane jest w obiektach nieposiadających podłączenia do ogólnej sieci energetyczne. Są to najczęściej domki letniskowe, kampery, czy też domy znacznie oddalone od innych siedzib ludzkich. Ze względu na wysoki koszt akumulatorów są to zwykle dosyć małe instalacje. Rozwiązanie off grid znacznie częściej spotkać można w krajach, takich jak USA, Argentyna oraz Meksyk i  Brazylia, gdzie stosunkowo często zdarzają się przerwy w dostawie prądu.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami JB Energia