Żywotność ogniw fotowoltaicznych jest jedną z przyczyn, które sprawiają, że projektowane instalacje fotowoltaiczne są zazwyczaj większe o 20-30 % w stosunku do aktualnego zapotrzebowania energetycznego inwestora. Zmniejszająca się wraz z upływającym czasem efektywność paneli fotowoltaicznych jest zjawiskiem normalnym i zależnym od właściwości fizykochemicznych krzemu. Drugim z aspektów, o których należy pamiętać jest ilość utraconej na rzecz zakładu energetycznego energii elektrycznej. W przypadku mikroinstalacji do 10 kWp z powstałej w sprzyjającym okresie nadwyżki istnieje możliwość odbioru jedynie 80 % energii elektrycznej! Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej o 20 % większej pozwala zniwelować te niesprzyjające aspekty.

Jaka jest żywotność paneli fotowoltaicznych?

Proces utraty sprawności modułów fotowoltaicznych jest procesem bardzo powolnym, lecz zachodzi w każdym panelu PV. Producenci paneli fotowoltaicznych świadomi zachodzących w module zmian oferują tzw. gwarancję „uzyskową” trwającą najczęściej 25 lat. Jest to np. efektywność paneli minimum 83% do 25 lat. Warto również podkreślić, że spadki następują liniowo, a nie skokowo, więc uznaje się, że będzie to spadek ok. 0.5% efektywności każdego roku. Instalacje fotowoltaiczne  planowane są na ok. 25-35 lat również ze względu na wspomniany proces wypalania się płytek krzemowych, który ma wpływ na żywotność instalacji fotowoltaicznych.


Sprawdź ofertę instalacji fotowoltaicznych firmy JB Energia


Czy fotowoltaika się opłaca?

Biorąc pod uwagę stopniowe zmniejszanie się efektywności pracy fotowoltaiki, jak i żywotności ogniw fotowoltaicznych, czy nadal się ona opłaca? Zgodnie z wyliczeniami i naszymi doświadczeniami w przypadku zarówno instalacji dla klientów indywidualnych jak i instalacji dla klienta biznesowego (np. przedsiębiorstwa produkcyjne, sklepy itd.) jest to nadal bardzo opłacalna inwestycja. Na podstawie istniejących instalacji jesteśmy w stanie obliczyć czas zwrotu inwestycji w instalację fotowoltaiczną i aktualnie jest to ok. 4-7 lat. Kolejne 20 lat produkcji energii mamy więc za darmo!  Pewny zwrot inwestycji w tak krótkim okresie to bardzo atrakcyjna ekonomicznie możliwość, a co więcej jest to też krok dla ekologii, ponieważ dzięki fotowoltaice inwestorzy oszczędzają pieniądze i zmniejszają ilość produkowanego CO2.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami JB Energia