Żywotność ogniw fotowoltaicznych jest jedną z przyczyn, które sprawiają, że projektowane instalacje fotowoltaiczne są zazwyczaj większe o 20-30 % w stosunku do aktualnego zapotrzebowania energetycznego inwestora. Zmniejszająca się wraz z upływającym czasem efektywność paneli fotowoltaicznych jest zjawiskiem normalnym i zależnym od właściwości fizykochemicznych krzemu. Drugim z aspektów, o których należy pamiętać jest ilość utraconej na rzecz zakładu energetycznego energii elektrycznej. W przypadku mikroinstalacji do 10 kWp z powstałej w sprzyjającym okresie nadwyżki istnieje możliwość odbioru jedynie 80 % energii elektrycznej! Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej o 20 % większej pozwala zniwelować te niesprzyjające aspekty.


Spis treści:


Jaka jest żywotność paneli fotowoltaicznych?

Proces utraty sprawności modułów fotowoltaicznych jest procesem bardzo powolnym, lecz zachodzi w każdym panelu PV. Producenci paneli fotowoltaicznych świadomi zachodzących w module zmian oferują tzw. gwarancję „uzyskową” trwającą najczęściej 25 lat. Jest to np. efektywność paneli minimum 83% do 25 lat. Warto również podkreślić, że spadki następują liniowo, a nie skokowo, więc uznaje się, że będzie to spadek ok. 0.5% efektywności każdego roku. Instalacje fotowoltaiczne  planowane są na ok. 25-35 lat również ze względu na wspomniany proces wypalania się płytek krzemowych, który ma wpływ na żywotność instalacji fotowoltaicznych.

Czy fotowoltaika się opłaca?

Biorąc pod uwagę stopniowe zmniejszanie się efektywności pracy fotowoltaiki, jak i żywotności ogniw fotowoltaicznych, czy nadal się ona opłaca? Zgodnie z wyliczeniami i naszymi doświadczeniami w przypadku zarówno instalacji dla klientów indywidualnych jak i instalacji dla klienta biznesowego (np. przedsiębiorstwa produkcyjne, sklepy itd.) jest to nadal bardzo opłacalna inwestycja. Na podstawie istniejących instalacji jesteśmy w stanie obliczyć czas zwrotu inwestycji w instalację fotowoltaiczną i aktualnie jest to ok. 4-7 lat. Kolejne 20 lat produkcji energii mamy więc za darmo!  Pewny zwrot inwestycji w tak krótkim okresie to bardzo atrakcyjna ekonomicznie możliwość, a co więcej jest to też krok dla ekologii, ponieważ dzięki fotowoltaice inwestorzy oszczędzają pieniądze i zmniejszają ilość produkowanego CO2.Czy panele fotowoltaiczne się psują?

Panele fotowoltaiczne są bardzo trwałymi urządzeniami, jednak jak każde inne urządzenie mogą się psuć. Najczęstsze problemy związane z panelami fotowoltaicznymi to:

 • Uszkodzenie mechaniczne, które może być spowodowane przez wichury, grad, czy inne zjawiska atmosferyczne.
 • Zanieczyszczenie paneli, które mogą być spowodowane przez kurz, liście, czy ptaki.
 • Uszkodzenie elektryczne, które może być spowodowane przez przepięcia, czy awarie instalacji elektrycznej.

W celu zwiększenia trwałości i wydajności paneli fotowoltaicznych, zaleca się regularne kontrole i czyszczenie paneli. Producent udzielają gwarancji na 25-30 lat na swoje produkty, co daje pewność, że panele będą działały przez długi czas.

Co z panelami fotowoltaicznymi po 10 latach?

Panel fotowoltaiczny po 10 latach użytkowania powinien nadal działać i produkować prąd, jednak jego efektywność może się zmniejszyć. Wiele paneli fotowoltaicznych ma gwarancję na 25-30 lat, więc po 10 latach powinny one nadal być w dobrym stanie. Ważne jest jednak, aby regularnie konserwować i czyścić panele, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.

Jaka jest gwarancja na żywotność paneli fotowoltaicznych?

Gwarancja na panele fotowoltaiczne zwykle obejmuje okres od 25 do 30 lat. Jest to okres gwarancyjny na produkt, który oznacza, że producent gwarantuje, że panele będą działać zgodnie z określonymi specyfikacjami przez okres gwarancyjny. Zazwyczaj obejmuje wydajność paneli, czyli moc, jaką panel jest w stanie wyprodukować. Wiele firm oferuje również gwarancję na produkcję, co oznacza, że panele będą produkować określoną ilość energii przez okres gwarancyjny. Gwarancja ta zwykle zaczyna się od momentu zainstalowania paneli i obejmuje również usługi naprawy lub wymiany paneli w przypadku awarii.

Czy fotowoltaika działa po 25 latach?

Panele fotowoltaiczne zwykle działają po upływie 25 lat, chociaż ich wydajność może się zmniejszyć. W ciągu pierwszych kilku lat po zainstalowaniu paneli ich wydajność jest najwyższa i stopniowo maleje wraz z upływem czasu. Przewidywana żywotność paneli fotowoltaicznych to około 25-30 lat. Po tym czasie, panele fotowoltaiczne nadal mogą działać, jednak ich wydajność może być niższa niż pierwotnie zakładano. W związku z tym, producenci paneli oferują gwarancję na wydajność dla okresu od 25 do 30 lat. Po tym czasie, panele mogą nadal działać, jednak ich wydajność może być niższa niż pierwotnie zakładano. Może być konieczne wymiana lub naprawa paneli, aby zachować ich wydajność.

Ile może się zmniejszyć moc modułu fotowoltaicznego po 25 latach?

Moc modułu fotowoltaicznego może się zmniejszyć w ciągu pierwszych kilku lat po zainstalowaniu, a następnie stopniowo maleć w ciągu całego okresu gwarancyjnego, który wynosi zwykle od 25 do 30 lat. Zmniejszenie mocy może być różne dla różnych producentów i modeli paneli fotowoltaicznych. W celu uzyskania dokładniejszych informacji, należy skonsultować się z producentem danego panelu.

W zależności od producenta, zmniejszenie mocy modułu fotowoltaicznego po 25 latach może wynosić od kilku do kilkunastu procent. Przykładowo, wg producenta paneli, moc modułu fotowoltaicznego może zmniejszyć się o 0,5-0,7% na rok, co oznacza, że po 25 latach moc może być niższa o około 12-18%.

Co zrobić ze starymi panelami fotowoltaicznymi?

Stare panele fotowoltaiczne mogą być recyklingowane, aby zachować surowce i zminimalizować wpływ na środowisko. Proces recyklingu polega na demontażu panelu i separacji różnych składników, takich jak szkło, aluminium, miedź i plastik. Bardzo ważnym elementem budowy modułów fotowoltaicznych są także pierwiastki ziem rzadkich, które również poddaje się recyklingowi. Te surowce mogą być następnie ponownie wykorzystane do produkcji nowych paneli lub innych produktów. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie panele fotowoltaiczne są recyklingowane, a proces ten jest często bardziej skomplikowany niż recykling innych materiałów. Dlatego też ważne jest, aby pamiętać o odpowiednim zarządzaniu odpadami i poszukiwać firm, które oferują usługi recyklingu paneli fotowoltaicznych.

Co ile lat trzeba wymienić panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne są bardzo trwałymi urządzeniami i mogą działać przez dziesięciolecia. Producenci udzielają gwarancji na 25-30 lat na ich produkty, a po tym okresie, panele nadal mogą produkować energię, ale ich wydajność może być niższa. Zaleca się regularne kontrole i czyszczenie paneli, aby zwiększyć ich wydajność i przedłużyć ich żywotność.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami JB Energia

  FAQ – Najczęściej zadawane pytania dotyczące żywotności paneli fotowoltaicznych:

  Jak długo trwa żywotność panelu fotowoltaicznego?

  Przyjmuje się, że panele fotowoltaiczne mają swój okres żywotności od 25 do 30 lat, w zależności od jakości i marki produktu. Jest to jednak średnia, a nie gwarancja – niektóre ogniwa mogą trwać krócej, a inne dłużej.

  Czy panele fotowoltaiczne tracą swoją efektywność z upływem czasu?

  Tak, efektywność paneli fotowoltaicznych zwykle maleje z upływem czasu. Średnio efektywność ogniw fotowoltaicznych spada o około 0,5-1% rocznie.

  Co jest przyczyną spadku efektywności paneli fotowoltaicznych?

  Główną przyczyną spadku efektywności paneli fotowoltaicznych jest utlenianie się warstw ogniwa, a także uszkodzenia mechaniczne, takie jak pęknięcia czy zarysowania. Warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, wiatr i promieniowanie UV także mogą przyczyniać się do zmniejszenia efektywności.

  Czy istnieją sposoby na przedłużenie żywotności paneli fotowoltaicznych?

  Tak, istnieją pewne sposoby na przedłużenie żywotności paneli fotowoltaicznych. Można to osiągnąć poprzez regularne konserwacje, takie jak czyszczenie paneli, unikanie uszkodzeń mechanicznych oraz unikanie przegrzewania ogniw.

  Czy mogę naprawić uszkodzone ogniwo fotowoltaiczne?

  W zależności od rodzaju uszkodzenia, możliwe jest naprawienie uszkodzonego ogniwa fotowoltaicznego. Jednakże, zazwyczaj jest to kosztowne i nieopłacalne, w porównaniu z wymianą uszkodzonego ogniwa na nowe.


  Przeczytaj również:

  Maciej Spałek