Dobór wielkości instalacji fotowoltaicznej jest kluczem prowadzącym do późniejszego zadowolenia jej użytkownika. Bardzo ważnym aspektem, którego nie należy pomijać jest poprawne określenie zapotrzebowania energetycznego (czyli przeprowadzenie dokładnego tzw. audytu fotowoltaicznego) klienta. Pod uwagę należy wziąć nie tylko aktualne zużycie energii elektrycznej, ale również przyszłe potrzeby energetyczne domu, firmy, czy też gospodarstwa rolnego. Bardzo często klienci zainteresowani fotowoltaiką jednocześnie z zakupem instalacji fotowoltaicznej dokonują np. zakupu klimatyzatora, czy też napędzanego prądem samochodu (który może nawet podwoić ilość zużywanej energii!).

Jaka wielkość instalacji fotowoltaicznej?

Żeby wiedzieć, jak dobrać moc fotowoltaiki, trzeba sprawdzić obecne zużycie prądu. Najłatwiejszym z możliwych sposobów jest sprawdzenie tej informacji na fakturze od zakładu energetycznego. Obok kwoty do zapłacenia pojawia się (zazwyczaj), w zależności od dostawcy prądu)  ilość wykorzystanych w określonym czasie kWh (na przykład w ciągu 6 miesięcy). By poprawnie obliczyć zapotrzebowanie energetyczne musimy brać pod uwagę zapotrzebowanie w przeciągu 12 miesięcy. Ilość wykorzystaną przez 6 miesięcy należy odpowiednio zwiększyć biorąc pod uwagę różnice ze względu na następujące po sobie pory roku. Wiele gospodarstw domowych, a także przedsiębiorstw wykorzystuje ogrzewanie elektryczne podwyższające zużycie energii w okresie jesienno-zimowym. Do dokładniejszego obliczenia zapotrzebowania najłatwiej będzie dodając do siebie wartości z faktur z całego roku.


Sprawdź ofertę instalacji fotowoltaicznych firmy JB Energia


Jaką moc fotowoltaiki wybrać?

Następnym krokiem jest tzw. przewymiarowanie, czyli uwzględnienie w planowaniu zasad rozliczania się z zakładem energetycznym. Działanie to jest unormowane prawnie i wynika z tego, że oddawanie energii do sieci w fotowoltaice (którego nie wykorzystamy na bieżąco) jest korzystne dla prosumentów. Możemy odebrać w ciągu roku od jego wyprodukowania. Dla mikroinstalacji o wielkości nieprzekraczającej 10 kWp możemy odebrać 80%, w przypadku większych instalacji domowych odbieramy jedynie 70%.

Jeżeli chce się dobrać wielkość instalacji fotowoltaicznej tak, żeby rachunki za energię elektryczną zmalały do kwot rzędu 17-50 zł miesięcznie sugerujemy przewymiarować instalację o 15-20% do obecnego zużycia prądu.

Warto też pamiętać, że uzyski z instalacji fotowoltaicznej są zależne m.in od kąta nachylenia dachu oraz położenia go względem południa. Warto też potencjalne straty wynikające z ułożenia budynku uwzględnić w doborze mocy fotowoltaiki.

Jeżeli masz wątpliwości, do wyboru odpowiedniej mocy Twojej instalacji fotowoltaicznej to zapraszamy do kontaktu!