Fotowoltaika to sprawdzony sposób na pozyskiwanie energii. Nie każdy jednak wie, co zrobić z nadmiarem energii wytworzonym przez panele fotowoltaiczne. Energię, którą uzyskujemy z paneli fotowoltaicznych, możemy zużywać na bieżąco, magazynować, albo sprzedawać. Decydując się na fotowoltaikę, warto sięgnąć po usługi doświadczonej i rzetelnej firmy, jak JB Energia. Do usług, które proponujemy, należy również rozbudowa instalacji fotowoltaicznej, gdy potrzeby energetyczne użytkownika wzrosną. 

Rodzaje instalacji fotowoltaicznych

Wyróżniamy dwa typy instalacji ze względu na sposób magazynowania nadmiaru energii z paneli fotowoltaicznych:

Instalacja typu on-grid 

Instalacja typu on-grid jest podłączana do sieci. Nadmiar energii elektrycznej może być przekazywany do zakładu energetycznego – stąd można go w razie potrzeby pobierać, a podczas rozliczenia sprzedać. Istnieje również opcja korzystania z energii fotowoltaiki na bieżąco oraz magazynowania nadmiaru w akumulatorach. To jednak pochłania dodatkowe koszty i jest mniej korzystne od okresowego rozliczania z siecią. 

Instalacja typu off-grid 

Stosuje się ją, gdy w zasięgu nie ma żadnej linii energetycznej i nie ma możliwości, by przekazać nadwyżkę do sieci i w razie potrzeby ją odebrać. Energia magazynowana jest przez akumulatory. Korzysta się z nich, gdy panele fotowoltaiczne nie wytwarzają energii lub zapotrzebowanie na energię jest większe od aktualnej podaży. Inwerter dokonuje zamiany prądu stałego z akumulatorów na potrzebny prąd zmienny.

Fotowoltaika a magazynowanie energii

W 2016 roku w życie weszła ustawa OZE, która niesie korzyści dla Prosumenta – gospodarstw domowych, podmiotów nienależących do sektora publicznego oraz innych instytucji, korzystających z własnych instalacji fotowoltaicznych. Uregulowane zostały kwestie prawne, dotyczące tego, jak ma wyglądać sprzedaż prądu do sieci. Powstały jasne reguły, mówiące o tym, jak sprzedać zmagazynowaną energię z fotowoltaiki. 

Rozliczenie z zakładem energetycznym – magazynowanie energii w sieci

Zgodnie z ustaleniami prawnymi właściciel instalacji paneli fotowoltaicznych ma możliwość rozliczenia się z siecią publiczną w korzystny sposób. Instalacje, posiadające moc do 10 kWp mogą odebrać z sieci 80% oddanej energii, a instalacje o mocy od 10 do 50 kWp – 70% oddanej energii. Instalacja fotowoltaiczna poprzez produkcję energii elektrycznej w pierwszej kolejności przeznacza ją na własne potrzeby domu. Jeżeli pojawiają się nadwyżki ze strony producenta, to przekazane zostają do sieci, dzięki licznikowi dwukierunkowemu. 

Podczas nocy oraz w pochmurne dni, gdy brakuje słońca, energia pozyskiwana jest z sieci. Według przepisów istnieje możliwość odbioru przekazanej do sieci energii w ilości 0,8 kWh za każdą 1 kWh. Magazynowanie energii z paneli słonecznych w sieci to koszt 20% jej wielkości. Pomimo tego, porównując je z akumulatorami, jest to użyteczne oraz wygodne rozwiązanie. Duże nadwyżki energii fotowoltaicznej można wykorzystać w okresie zimowym, aby docieplić dom oraz ogrzać wodę. 

Co zrobić z nadmiarem energii?

Panele fotowoltaiczne to rozwiązanie ekologiczne oraz korzystne finansowo. Decydując się na montaż paneli fotowoltaicznych, dobrze zorientować się, co można zrobić z nadwyżką energii z paneli fotowoltaicznych. Jeżeli nie jest zużywana na bieżąco, można ją magazynować, by potem w razie potrzeby można było ją pobrać lub w okresie rozliczenia – sprzedać. Pamiętajmy, że właściwe rozporządzanie energią to mniejsze wydatki.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami JB Energia