Fotowoltaika to sprawdzony sposób na pozyskiwanie energii. Nie każdy jednak wie, co zrobić z nadmiarem energii wytworzonym przez panele fotowoltaiczne. Energię, którą uzyskujemy z paneli fotowoltaicznych, możemy zużywać na bieżąco, magazynować, albo sprzedawać. Decydując się na fotowoltaikę, warto sięgnąć po usługi doświadczonej i rzetelnej firmy, jak JB Energia. Do usług, które proponujemy, należy również rozbudowa instalacji fotowoltaicznej, gdy potrzeby energetyczne użytkownika wzrosną. 


Spis treści:


Rodzaje instalacji fotowoltaicznych

Wyróżniamy dwa typy instalacji ze względu na sposób magazynowania nadmiaru energii z paneli fotowoltaicznych:

Instalacja typu on-grid 

Instalacja typu on-grid jest podłączana do sieci. Nadmiar energii elektrycznej może być przekazywany do zakładu energetycznego – stąd można go w razie potrzeby pobierać, a podczas rozliczenia sprzedać. Istnieje również opcja korzystania z energii fotowoltaiki na bieżąco oraz magazynowania nadmiaru w akumulatorach. To jednak pochłania dodatkowe koszty i jest mniej korzystne od okresowego rozliczania z siecią. 

Instalacja typu off-grid 

Stosuje się ją, gdy w zasięgu nie ma żadnej linii energetycznej i nie ma możliwości, by przekazać nadwyżkę do sieci i w razie potrzeby ją odebrać. Energia magazynowana jest przez akumulatory. Korzysta się z nich, gdy panele fotowoltaiczne nie wytwarzają energii lub zapotrzebowanie na energię jest większe od aktualnej podaży. Inwerter dokonuje zamiany prądu stałego z akumulatorów na potrzebny prąd zmienny.

Fotowoltaika a magazynowanie energii

W 2016 roku w życie weszła ustawa OZE, która niesie korzyści dla Prosumenta – gospodarstw domowych, podmiotów nienależących do sektora publicznego oraz innych instytucji, korzystających z własnych instalacji fotowoltaicznych. Uregulowane zostały kwestie prawne, dotyczące tego, jak ma wyglądać sprzedaż prądu do sieci. Powstały jasne reguły, mówiące o tym, jak sprzedać zmagazynowaną energię z fotowoltaiki. 


Realizujemy instalacje:


Czy muszę oddawać prąd z fotowoltaiki?

Jeśli masz instalację fotowoltaiczną na swoim domu, istnieje możliwość oddawania nadwyżki produkowanej energii do sieci elektroenergetycznej. Jeżeli zgłosisz swoją mikroinstalację do zakładu energetycznego, będziesz oddawać prąd z fotowoltaiki do swojego dostawy energii. W Polsce istnieje obecnie system rozliczenia nadwyżek “net-billing”. Pozwala na sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej przez systemy fotowoltaiczne do sieci dystrybucyjnej. Jeśli jednak twoja instalacja jest zbyt mała lub nie masz dostępu do sieci elektroenergetycznej, nie będziesz miał możliwości oddawania prądu.

Rozliczenie z zakładem energetycznym – magazynowanie energii w sieci

Zgodnie z ustaleniami prawnymi właściciel instalacji paneli fotowoltaicznych ma możliwość rozliczenia się z siecią publiczną w korzystny sposób. Instalacje, posiadające moc do 10 kWp mogą odebrać z sieci 80% oddanej energii, a instalacje o mocy od 10 do 50 kWp – 70% oddanej energii. Instalacja fotowoltaiczna poprzez produkcję energii elektrycznej w pierwszej kolejności przeznacza ją na własne potrzeby domu. Jeżeli pojawiają się nadwyżki ze strony producenta, to przekazane zostają do sieci, dzięki licznikowi dwukierunkowemu. 

Podczas nocy oraz w pochmurne dni, gdy brakuje słońca, energia pozyskiwana jest z sieci. Według przepisów istnieje możliwość odbioru przekazanej do sieci energii w ilości 0,8 kWh za każdą 1 kWh. Magazynowanie energii z paneli słonecznych w sieci to koszt 20% jej wielkości. Pomimo tego, porównując je z akumulatorami, jest to użyteczne oraz wygodne rozwiązanie. Duże nadwyżki energii fotowoltaicznej można wykorzystać w okresie zimowym, aby docieplić dom oraz ogrzać wodę. 

Nadwyżka energii w rozliczeniu net-billing

Od początku kwietnia 2022 roku w Polsce rozpoczął się czas obowiązywania nowego systemu rozliczeń energii elektrycznej wprowadzonej przez jej wytwórców z fotowoltaiki tj. net-billing.

System net-billing w porównaniu z net-metteringiem bierze pod uwagę nie samą wartość wpuszczonej energii wyrażoną w kWh a jej wartość w złotówkach. Wytwórca (prosument) oddając nadprodukowaną energie ze swojej instalacji fotowoltaicznej wprowadza ją (sprzedaje) po średniej stawce obowiązującej w danym okresie (do 01.07.2024 jest to stawka miesięczna) ustalana ze oparciu o średnią cenę RDN z poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

Tak samo jak w przypadku poprzedniego systemu tj. prosument, ma 12 miesięcy na odebranie zmagazynowanego kapitału pochodzącego ze sprzedaży nadprodukowanej energii elektrycznej.

Warto jednak pamiętać o tym, że w systemu obowiązującym od 01.04.2022 sprzedaje się zakładowi energetycznemu samą energię elektryczną. Za dystrybucję prądu, również tego pochodzącego z nadprodukcji prosumentowi przyjdzie zapłacić.

Co zrobić z nadmiarem energii?

Panele fotowoltaiczne to rozwiązanie ekologiczne oraz korzystne finansowo. Decydując się na montaż paneli fotowoltaicznych, dobrze zorientować się, co można zrobić z nadwyżką energii z paneli fotowoltaicznych. Jeżeli nie jest zużywana na bieżąco, można ją magazynować, by potem w razie potrzeby można było ją pobrać lub w okresie rozliczenia – sprzedać. Pamiętajmy, że właściwe rozporządzanie energią to mniejsze wydatki.

Sposoby wykorzystania nadwyżki energii wyprodukowanej z fotowoltaiki

 1. Korzystaj z urządzeń energochłonnych w ciągu dnia

Używanie urządzeń energochłonnych, takich jak pralka, suszarka, zmywarka lub klimatyzacja, w ciągu dnia może być korzystne w przypadku, gdy posiadasz instalację fotowoltaiczną i masz nadwyżkę energii słonecznej, którą możesz wykorzystać do zasilenia tych urządzeń. W ten sposób możesz zwiększyć wykorzystanie wyprodukowanej przez siebie energii i zminimalizować koszty zakupu energii z sieci. Jednak, jeśli nie masz instalacji fotowoltaicznej i korzystasz tylko z energii z sieci, to lepiej jest używać tego typu urządzeń w godzinach, w których cena energii jest niższa (np. w nocy).

 1. Postaw na fotowoltaikę z magazynami energii

Wykorzystanie magazynów energii w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną pozwala na magazynowanie nadwyżki energii słonecznej produkowanej przez panele fotowoltaiczne. Magazyny energii umożliwiają przechowywanie energii, która jest następnie wykorzystywana w momencie, gdy instalacja fotowoltaiczna nie produkuje wystarczającej ilości energii, np. w nocy lub w dni pochmurne. Dzięki temu można zwiększyć wykorzystanie wyprodukowanej przez siebie energii i zminimalizować koszty zakupu energii z sieci. Magazyny energii mogą również umożliwić oddawanie nadwyżki energii do sieci i korzystanie z niej w momencie, gdy jest ona potrzebna.

 1. Naładuj swój samochód elektryczny prądem z paneli fotowoltaicznych

Ładowanie samochodu elektrycznego z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej jest możliwe dzięki połączeniu paneli fotowoltaicznych z magazynem energii lub z bezpośrednim podłączeniem do gniazdka elektrycznego.

Jeśli masz magazyn energii, nadwyżka energii słonecznej produkowanej przez panele fotowoltaiczne jest przechowywana w magazynie, a następnie wykorzystywana do ładowania samochodu elektrycznego w momencie, gdy jest on potrzebny.

Jeśli nie masz magazynu energii, możesz podłączyć samochód bezpośrednio do gniazdka elektrycznego, które jest zasilane przez panele fotowoltaiczne. W takim przypadku, ładowanie samochodu będzie odbywało się tylko wtedy, gdy panele fotowoltaiczne produkują wystarczającą ilość energii.

Ładowanie samochodu elektrycznego z wykorzystaniem fotowoltaiki jest ekologiczne i pozwala na oszczędność pieniędzy, ponieważ pozwala na korzystanie z darmowej energii słonecznej zamiast zakupu drogiej energii z sieci.

 1. Przejdź na ogrzewanie pompą ciepła

Pompy ciepła wykorzystują ciepło z otoczenia, takiego jak powietrze, gleba lub woda, do ogrzewania budynku i produkcji ciepłej wody użytkowej. W połączeniu z instalacją fotowoltaiczną, pompa ciepła jest zasilana energią słoneczną produkowaną przez panele fotowoltaiczne, co pozwala na oszczędności w kosztach energii elektrycznej potrzebnej do jej działania. Wykorzystanie pompy ciepła zasilanej energią słoneczną pozwala również na zwiększenie efektywności energetycznej budynku i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Zwiększenie autokonsumpcji z fotowoltaiki oznacza, że więcej energii elektrycznej produkowanej przez system fotowoltaiczny jest używane bezpośrednio przez gospodarstwo domowe lub przedsiębiorstwo, zamiast być sprzedawane do sieci elektrycznej. Może to być osiągnięte poprzez zwiększenie pojemności magazynowania energii, wykorzystanie inteligentnych rozwiązań zarządzania energią lub zwiększenie efektywności systemu. Zwiększenie autokonsumpcji może prowadzić do niższych rachunków za energię, a także do większej niezależności od dostawców energii zewnętrznych.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami JB Energia

  Najczęściej zadawane pytania odnośnie nadmiaru energii z fotowoltaiki:

  Czym jest nadmiar energii wytworzonej przez fotowoltaikę?

  Nadmiar energii wytworzonej przez fotowoltaikę oznacza ilość energii, która jest wytwarzana przez system fotowoltaiczny, ale nie jest wykorzystywana przez domowników w danej chwili.

  Co zrobić z nadmiarem energii wytworzonej przez fotowoltaikę?

  Istnieje kilka opcji na wykorzystanie nadmiaru energii wytworzonej przez fotowoltaikę:
  – Magazynowanie energii w akumulatorach, które mogą być używane w momencie, gdy nie ma dostępu do energii z paneli słonecznych.
  – Sprzedaż nadmiaru energii do sieci elektroenergetycznej.
  – Wykorzystanie nadmiaru energii do ogrzewania wody lub do innych celów.

  Czy istnieje możliwość sprzedaży nadmiaru energii wytworzonej przez fotowoltaikę do sieci elektroenergetycznej?

  Tak, istnieje możliwość sprzedaży nadmiaru energii wytworzonej przez fotowoltaikę do sieci elektroenergetycznej.

  Czy fotowoltaika jest opłacalna?

  Inwestycja w fotowoltaikę jest opłacalna długoterminowo, ponieważ pozwala na oszczędności na rachunkach za prąd. Koszt instalacji paneli fotowoltaicznych jest jednorazowy, a korzyści z ich użytkowania trwają przez wiele lat.


  Zobacz również: